กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่


แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) เจ้าพนักงานธุรการ 43
2 กิจกรรมฟุตซอลบางนางลี่คัพ 2563 เจ้าพนักงานธุรการ 27
3 กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ เจ้าพนักงานธุรการ 37
4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าพนักงานธุรการ 33
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เจ้าพนักงานธุรการ 75
6 รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2561 เจ้าพนักงานธุรการ 53
7 รายการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เจ้าพนักงานธุรการ 28
8 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2562 อบต.บางนางลี่ 153
9 วิทัศน์ อบต.บางนางลี่ เจ้าพนักงานธุรการ 164
10 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อบต.บางนางลี่ 460
11 ขอให้ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 อบต.บางนางลี่ 328
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลื่อนการสอบพนักงานจ้าง อบต.บางนางลี่ 437
13 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางนางลี่ 251
14 การจัดการแข่งขันฟุตซอลบางนางลี่คัฟ อบต.บางนางลี่ 388
15 ประชาสัมพันธ์ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (English For AEC) อบต.บางนางลี่ 428
16 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางนางลี่ประจำปี 2560 อบต.บางนางลี่ 2311
17 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2560 อบต.บางนางลี่ 223
18 ประกาศการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 เจ้าพนักงานธุรการ 75
19 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมศพด. อบต.บางนางลี่ 295
20 ปชส.ราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำป้ายบอกทางพร้อมติดตั้ง อบต.บางนางลี่ 343
21 ประกาศเปิดเผยราคากลางคอมพิวเตอร์ แบบที่2 กองช่าง อบต.บางนางลี่ 242
22 ประกาศเปิดเผยราคากลางคอมพิวเตอร์ แบบที่2 กองคลัง อบต.บางนางลี่ 234
23 ประกาศเปิดเผยราคากลางคอมพิวเตอร์ แบบที่1 สำนักงานปลัด อบต.บางนางลี่ 361
24 ประกาศเปิดเผยราคากลางคอมพิวเตอร์ แบบที่1 กองการศึกษาฯ อบต.บางนางลี่ 315
25 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสายนายณรงค์ ม.3 อบต.บางนางลี่ 307
26 ประกาศราคากลางเครื่องขยายเสียงทางไกลชนิดไร้สาย อบต.บางนางลี่ 177
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.2 อบต.บางนางลี่ 254
28 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2559 อบต.บางนางลี่ 154
29 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.บางนางลี่ 525
30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4 อบต.บางนางลี่ 243


ลิขสิทธิ์ © 2557-61 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772-525