กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เจ้าพนักงานธุรการ 21
2 โครงการปรับปรุงเสริมผิจจราจรหินคลุกโดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางโดยใช้หินคลุกและก่อสร้างผนังกันดิน ถนนสายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 อบต.ห้วยลึก 235
3 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางโดยใช้หินคลุกและก่อสร้างผนังกันดิน ถนนสายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่่ที่ 3 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าพนักงานธุรการ 150
4 ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เจ้าพนักงานธุรการ 113
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่าทางโดยใช้หินคลุก และก่อสร้างโดยใช้ผนังกันดิน ถนนสายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบางนางลี่ เจ้าพนักงานธุรการ 190
6 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรโดยใช้แอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง โดยใช้หินคลุกและก่อสร้างผนังกันดิน ถนนสายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบางนางลี่ เจ้าพนักงานธุรการ 294
7 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเก็บไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ อบต.บางนางลี่ 177
8 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ) อบต.บางนางลี่ 189
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังฯสายบ้านนางสม เณรผึ่ง หมู่ที่1 อบต.บางนางลี่ 297
10 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตอบต อบต.บางนางลี่ 258
11 ประกาศประมูลการจ้างฯ ปรับปรุงระบบประปาหมู่ 5 อบต.บางนางลี่ 129
12 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที่5 อบต.บางนางลี่ 119
13 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายสมาน ม.5 อบต.บางนางลี่ 343
14 โครงการซ่อมแซมศููนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางนางลี่ 158
15 ประกาศประมูลการจ้าง ฯ ถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ 2 อบต.บางนางลี่ 121
16 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที 3 อบต.บางนางลี่ 121
17 สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย อบต.บางนางลี่ 348
18 โครงการติดตั้งเครื่องรับกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ อบต.บางนางลี่ 413
19 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.1 อบต.บางนางลี่ 533
20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1 อบต.บางนางลี่ 1713


ลิขสิทธิ์ © 2557-61 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772-525