กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้


บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.บางนางลี่

 


พ.จ.อ.นิทัศน์  รอดคล้าย
ปลัดอบต.บางนางลี่


alt

นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีวงษา
รองปลัด อบต.บางนางลี่

alt
จ่าเอกเสน่ห์  เข็มทอง
หัวหน้าสำนักงานปลัด


alt

นายเก่งกล้า  ปุณณสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
alt
จ่าเอกอัศวิน  แท่นทรัพย์
นิติกรชำนาญการ

 
นางสาวมยุรี  เบญจวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
alt
นางสายชล  แสงศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายกิตติพร  ขำศิริ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวจุฑามาศ  เทพโกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
นายกังวาล  ทองวารี
พนักงานขับรถยนต์
 
นายเรืองศักดิ์  เริ่มภักตร์
ภารโรง
 
alt
นางจารุณี  เริ่มภักตร์
คนงานทั่วไป
 
alt
 
นางสาวเกศริน  นวมนาคะ
คนงานทั่วไป


alt 


ลิขสิทธิ์ © 2557-61 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772-525