กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ประธานสภาอบต.
นายแผน  กลั่นกลิ่นหอม
ประธานสภาอบต.บางนางลี่
 
รองประธานสภาอบต.
นายนครินทร  บัววงกรด
รองประธานสภาอบต.
 
เลขานุการสภาอบต.
พ.จ.อ.นิทัศน์  รอดคล้าย
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่
สมาชิกสภาอบต.
นายทวน  ลัดดาวัลย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสุรชาติ  สกุลสมบัติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
 
 
สมาชิกสภาอบต.
นายธำรงค์  น้อยกาญจนะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นายอำนาจ  หอมสุคนธ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต.
นายวันเพ็ญ  อ่ำสกุล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นางสุกัญญา  ท้วมศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวสุรัตน์  ศิวะกุล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5


alt

 


ลิขสิทธิ์ © 2557-61 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772-525