กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้


ข้อมูลอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  มีดังนี้
       ลำคลอง จำนวน    7  แห่ง
       ลำปะโดง จำนวน  35  แห่ง
       อู่ จำนวน  11  แห่ง

ทุนทางสังคม  มีดังนี้
       ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จำนวน  37  คน

มวลชนจัดตั้ง
       ลูกเสือชาวบ้าน  1  รุ่น จำนวน  150  คน
       อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จำนวน    70  นาย
       อสม. จำนวน    38  คน
       อช. จำนวน    10  คน
       อาสาสมัครปศุสัตว์ จำนวน      5  คน
       กรรมการสตรีระดับตำบล จำนวน    45  คน
       กลุ่มรวมพลังบางนางลี่ (เมืองน่าอยู่) จำนวน    30  คน
       อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) จำนวน    17  คนลิขสิทธิ์ © 2557-61 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772-525