กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้


การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่

การคมนาคม
       การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล และอำเภอเป็นถนนลาดยางใช้เวลาเดินทาง ประมาณ  15  นาที
       การคมนาคมติดต่อภายในหมู่บ้าน และตำบลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง จำนวน  21 เส้นทาง
       การคมนาคมทางน้ำ  มีคลองวังกะทะ  คลองเป้ง  คลองบางแค คลองโพงพาง  ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียง

การโทรคมนาคม

       โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน  12  ตู้ (TOT 9 ตู้, CAT 3 ตู้)
       หอกระจายข่าว จำนวน    9  แห่ง
       วิทยุชุมชน จำนวน    1  แห่ง
       กระจายเสียงไร้สาย จำนวน  11  จุด

การไฟฟ้า
       การใช้ไฟฟ้า  มี  5  หมู่บ้าน
       การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  จำนวน  2  ครัวเรือน  (หมู่ที่ 3, หมู่ที่5)
       ไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ  จำนวน  242  จุด

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       ลำคลอง มี    7  แห่ง
       ลำ มี  35  แห่ง
       อู่ มี  11  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ประปาหมู่บ้าน  8  แห่ง


ลิขสิทธิ์ © 2557-61 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772-525