กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้


สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่

การศึกษา
       โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง (ร.ร.บ้านบางนางลี่)
       ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จำนวน  1  แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบางแค หมู่ที่ 4)
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  5  แห่ง
       หอกระจายข่าว  จำนวน  9  แห่ง
       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  จำนวน  4  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด  จำนวน  1  แห่ง (วัดราษฎร์วัฒนาราม หมู่ที่ 5)

การสาธารณสุข
       ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จำนวน  5  แห่ง
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ที่ทำการศูนย์หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย OTOS จำนวน  1  แห่ง (บริเวณหมู่ที่ 3)
       ที่ทำการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน  1  แห่ง (บริเวณหมู่ที่ 3)
       รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1  คัน
       อปพร.  จำนวน  70  นาย
       อาสาสมัครทีมกู้ชีพกู้ภัย OTOS  จำนวน  17  นาย
       หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน  1669  จำนวน  1  ชุด ให้บริการ 24 ชั่วโมง

จุดท่อจ่ายน้ำดับเพลิง
       จุดที่ 1  บริเวณบ้านนางอ๊อด  โพธิพงษ์ หมู่ที่  2
       จุดที่ 2  บริเวณ หมู่ที่  3
       จุดที่ 3  บริเวณ หมู่ที่  3
       จุดที่ 4  บริเวณ หมู่ที่  4
       จุดที่ 5  บริเวณ หมู่ที่  4
       จุดที่ 6  บริเวณ หมู่ที่  5
ลิขสิทธิ์ © 2557-61 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772-525