กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้


สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่

อาชีพ
     ประชาชนตำบลบางนางลี่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วย และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทำน้ำตาลปีบ
ทำโรงมะพร้าว และมีการรับจ้างทั่วไป และรับจ้างตามโรงงานต่าง ๆ
อาชีพ จำนวนรวม (คน)
       ไม่มีอาชีพ (ว่างงาน) 350
       นักเรียน/นักศึกษา 462
       ทำสวน 312
       ค้าขาย 138
       รับราชการ 46
       ธุรกิจส่วนตัว 25
       รับจ้างทั่วไป 1,212
       อื่นๆ หรือไม่ระบุ 210
รวมทั้งหมด 2,755

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
       ปั้มน้ำมันหลอด จำนวน    4  แห่ง
       ร้านค้าทั่วไป จำนวน  32  แห่ง
       ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จำนวน    1  แห่ง
       อุตสาหกรรมในครัวเรือน จำนวน  18  แห่ง
       ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว (รีสอร์ท) จำนวน    6  แห่ง


ลิขสิทธิ์ © 2557-61 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772-525